Sygesikringsgruppe 2

Aktuelt tager jeg desværre ikke imod nye Sygesikringsgruppe 2-patienter.

 

Betaling som sikret i sygesikringsgruppe 2 - Hvad indebærer det at være forsikret i gruppe 2
i den offentlige Sygesikring?


Som sikret i sygesikringsgruppe 2 i den offentlige sygesikring, har du nogle fordele og nogle
forholdsregler du skal tage dig. Rent praktisk betyder det følgende:

 • Du har ikke længere en fast læge, og kan derfor frit søge behandling hos hvilken som helst
  alment praktiserende læge og speciallæge uden at skulle bruge en henvisning. (Du skal dog
  stadig bruge en henvisning til fysioterapi, fodterapeut og psykolog, læs mere i Sundhed.dk’s
  vejledning om gruppe 2, link i tabellen).
 • Du får en mindre egenbetaling på lægebesøg (både hos alment praktiserende læger og hos
  lægevagten) når du er omfattet af sygesikringsgruppe 2. Derfor kan det være en god ide at
  forny din faste medicin (p-piller, smertestillende osv.) inden du skifter sygesikringsgruppe.
 • Alle sygehusbesøg, samt operationer og indlæggelser er stadig uden omkostninger for dig,
  ligesom de plejede at være i gruppe 1.
 • Rent praktisk giver sygesikringsgruppe 2 dig mulighed for at slippe for den lange ventetid,
  som der kan være hos en speciallæge med overenskomst med det offentlige.
 • Du lægger selv ud for regningen hos speciallægen, hvilket du efterfølgende får refunderet
  størstedelen af hos borgerservice.
 • Du får det samme tilskud fra regionen (udbetalt af din borgerservice), som en gruppe 1-
  sikret borger får til en tilsvarende behandling, dvs. at den eneste reelle udgift du har ved
  behandlingen, er egenbetalingen. Pt. 350 kr.
 • Man kan skifte til sygesikringsgruppe 2 på borger.dk, se linket i tabellen for mere info. Det
  koster p.t. 190-200kr. og gælder for et kalenderår – dvs. at du tidligst om et år kan skifte til
  sygesikringsgruppe 1 igen, hvis dette ønskes. Vær opmærksom på, at hvis din praktiserende
  læge har lukket for tilgang, er det ikke sikkert at du kan blive patient der igen, efter et år er
  gået.
 • Vær opmærksom på, at har du børn og har bopælsret i forhold til børnene, dvs hvis mor og far ikke bor sammen, så følger børn under 18 år med dig over i sygesikringsgruppe 2.

Link til gældende pristakster for praktiserende speciallæger i psykiatri.

https://www.laeger.dk/sites/default/files/psykiatri_takstkort_pr_040121.pdf

 


Hvordan foregår refusion fra borgerservice for gruppe 2-sikrede?

 • Du skal bruge den originale regning fra speciallægen (for en sikkerheds skyld, tag gerne
  en kopi af den, så du har den i tilfælde af at du skulle få brug for den).
 • En kvittering på betalingen (evt. underskrift fra lægen og stempel med dato og/eller et
  kontoudtog som bekræfter betalingen – det kan være forskelligt fra kommune til
  kommune hvad de kræver af dokumentation).
 • Kuverten med disse sendes markeret med følgende:
  Att.: Sygesikring gruppe 2 – refusion og afregning
  XXX Kommune
 • Aflever kuverten til borgerseervice – eller send den med posten.
 • Alternativt kan det også sendes ind elektronisk via eBoks.
 • Det tager ca. en til to uger for sagsbehandlingen, indtil pengene er indsat på din
  NemKonto. Du får en besked fra din borgerservice herom.

 

Du kan læse mere om Sygesikringsgruppe 2 her:

 

Borger.dk’s vejledning om de forskellige sygesikringsgrupper, samt skift til gruppe 2:
https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Sygesikring-og-sikringsgrupper

 

Sundhed.dk’s vejledning om gruppe 2:

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sygesikring-og-laegevalg/sundhedskort-og-sikringsgrupper/

 

Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169766

 

Lovgrundlaget for sikringsgruppe 2 patienter:

https://docs.wixstatic.com/ugd/bca58c_fb6ca5bd75064eb8b72a53c2fef1f712.pdf