Selvbetjening

Patientportalen er din selvbetjeningsportal. 
Når du er logget på Patientportalen kan du skrive til lægen eller bestille en tid.

 

Her kan du oprette dig som patient, efter aftale med klinikken. 

Ved oprettelse i P-boks, kan der forekomme ventetid, da oprettelsen skal godkendes på klinikken. Herfter modtager du en mail.
 

Gå til Patientportalen

Kontakt

Speciallæge, Charlotte Jokumsen
Hovedgårdsvej 3, 1
8600 Silkeborg
Tlf: 42 42 99 41

ÅBNINGSTIDER
Mandag 8:30 - 16:00
Tirsdag  8:30 - 16:00
Fredag 8:30 - 16:00

Psykiatri og Sundhed

Velkommen

Mit navn er Charlotte Jokumsen og jeg er speciallæge i voksenpsykiatri. Til daglig er jeg at finde i min klinik "Psykiatri og Sundhed", som ligger i skønne rammer i Silkeborg.

Jeg er forfatter til bogen "At leve med AD(H)D som kvinde", foredragsholder, underviser, og medvirker i flere podcasts og artikler om ADHD, i medicinske tidsskrifter og dagspressen. Jeg holder mig løbende opdateret på den nyeste viden inenfor psykiatriske lidelser, ved deltagelse på konferencer, specialistgrupper, netværksgrupper og webinars. Jeg underviserer og superviserer sundhedsprofessionelle inden for ADHD området. 

Jeg er uddannet læge i 1994 fra Købehavns Universitet og er herefter bredt uddannet på psykiatriske afdelinger rundt i landet, inden for de fleste psykiatriske lidelser. Jeg har de senere år specialiseret mig indenfor ADHD-,  autisme- samt  rusmiddelområdet. Særligt fokus på kvinder med ADHD/ADD og hormonernes indflydelse hepå. Derudover ligger mine kompetencer inden for det affektive område (depression og bipolar lidelse), angst, OCD og personlighedsforstyrrelser.

Jeg har fokus på de psykiatriske lidelsers samspil med de legemlige lidelser, såkaldt comorbiditet, og vægter bevidsthed om fysikkens indflydelse på psyken og omvendt.

Fra mit arbejde som overlæge i Psykiatriens hus i Silkeborg, dels i akutteamet, dels i Team for ADHD- og rusmiddelpsykiatri, samt som overlæge på Aarhus Universitetshospital, Risskov, Team for ADHD og Autisme, har jeg vægtet følgende:

  • Holistisk / helhedsorienteret tilgang til patienten
  • Tæt samarbejde med netværk
  • Tværfagligt samarbejde
  • Høj faglighed
  • Respekt for den enkelte og patienten som ligeværdig medspiller
  • Bestandigt fokus på optimering af behandling og oplysning om ADHD

Der tilbydes også samtaler på engelsk. Consultations also available in English.

Udredning og behandling

Der kan være mange årsager til at opsøge en psykiater. Fælles drejer det sig ofte om mistrivsel, en følelse af ikke at slå til. Du oplever måske, at du ikke længere kan det du plejer, og har en følelse af tristhed. Måske går du til samtaler hos en psykolog pga. en stresstilstand, og I finder sammen ud af, at du ikke får det bedre. Måske skal der en psykiatrisk udredning til, for at afklare, om du har mere grundlæggene symptomer, svarende til en psykiatrisk lidelse, som f.eks. ADHD eller ADD.

 

Et typisk forløb kunne se sådan ud:

1. Første samtale, ca. 90 minutters varighed, hvor dine livsomstændigheder og eventuelle sygdomshistorie afdækkes.

2. Anden samtale, 90 minutters varighed ca. Eksempelvis ADHD eller autismeudredning. 

Udredning for personlighedsforstyrrelse kan være af varierende varighed.

Stilles en psykiatrisk diagnose, tilbydes behandling og opfølgning. Behandling kan være både medicin, støttende samtaler og  psykoedukation (viden om din sygdom). Derudover inddrages også snak om eventuelle støtteforanstaltninger og din fysiske tilstand.

Ved medicinsk behandling (f.eks. for ADHD) påregnes typisk 6-10 opfølgende samtaler, udover de første 2 samtaler. 

Der tilbydes både individuel behandling, parterapi og psykoedukation. Pårørende og støttepersoner er velkomne til samtalerne, såvel som jeg kan deltage i netværksmøde efter dit ønske.

Klinikken har i øjeblikket lukket for nye patientforløb grundet stor søgning. Ventelisten forventes åbnet forår 2024. Der må påregnes ventetid på ca. 2 år. 

Har du en sundhedsforsikring, enten privat eller via dit arbejde, kan du forhøre dig, om de vil dække for udredning og behandling.