Kontakt

Speciallæge Charlotte Jokumsen

Psykiatri og Sundhed
Hovedgårdsvej 3, 1
8600 Silkeborg

Klinikens åbningstid

Mandag - fredag: 8:30 - 16:00

 

Telefontid Charlotte Jokumsen (psykiater)

Tlf: 42 42 99 41

Mandag - fredag 8:30 - 9:00

 

Telefontid Anne Mette Hesselberg Christiansen (sygeplejerske)

Tlf: 60 12 99 41

Mandag - fredag 9:00 - 9:45

Patientportalen

Patientportalen er din selvbetjeningsportal. 

Gå til Patientportalen

Velkommen

Mit navn er Charlotte Jokumsen og jeg er speciallæge i psykiatri. Til daglig er jeg at finde i min privatklinik "Psykiatri & Sundhed", placeret i skønne rammer i Silkeborg.

I klinikken tilbyder jeg udredning og behandling for en lang række psykiatriske lidelser. Jeg er specialist i opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD og ADD) samt autisme. I sommeren 2023 udgav jeg bogen "At leve med AD(H)D som kvinde", som er skrevet til patienter, pårørende og behandlere.

I min klinik vægter jeg:

  • Holistisk/helhedsorienteret tilgang til patienten
  • Tæt samarbejde med netværk
  • Tværfagligt samarbejde
  • Høj faglighed
  • Respekt for den enkelte og patienten som ligeværdig medspiller
  • Bestandigt fokus på optimering af behandling og oplysning om ADHD

Der er på nuværende tidspunkt ca. 1 års ventetid hos klinikken. Der er åbent for tilmelding til ventelisten, hvilket gøres via oprettelse på Selvbetjeningen. Når du har oprettet en profil og blevet godkendt af klinikken, kan du sende en besked, hvor du kort skriver, at du ønsker at komme på ventelisten samt årsagen til henvendelsen.

Udredning og behandling

Et typisk forløb hos mig kunne se sådan ud:

1. Indledende samtale hvor dine livsomstændigheder og eventuelle sygdomsbaggrund afdækkes (dobbeltkonsultation af 90 minutters varighed)

2. Udredningssamtale(r) med psykiatrisk diagnostisk af eksempelvis ADHD eller autisme (dobbeltkonsultation af 90 minutters varighed)

Stilles en psykiatrisk diagnose, tilbydes behandling og opfølgning i form af konsultationer af 45 minutters varighed. Behandling kan være både medicin, støttende samtaler og  psykoedukation (viden om din sygdom). Derudover inddrages også snak om eventuelle støtteforanstaltninger og din fysiske tilstand.

Der tilbydes både individuel behandling og parterapi. Pårørende og støttepersoner er velkomne til samtalerne, såvel som jeg kan deltage i netværksmøde efter dit ønske.

Ved medicinsk behandling (f.eks. for ADHD) påregnes typisk 6-10 opfølgende samtaler, udover de første 2 samtaler.