Her får du oversigt over et typisk udredningsforløb hos Psykiatri og Sundhed.

 

Første konsultation (90 min.)

Første samtale, hvor dine livsomstændigheder og eventuelle sygdomshistorie afdækkes.

4600,00kr.

Anden konsultation (f.eks. ADHD eller autismeudredning, 90 min.)

Anden samtale, eksempelvis ADHD- eller autismeudredning.
Udredning for personlighedsforstyrrelse kan være af varierende varighed.

Bemærk: Hvis der skal udredes både for autisme og ADHD, skal dette foregå over flere konsultationer, dvs. svarende til denne konsultation.

4600,00kr.

Tredje konsultation (gennemgang af udredningen, psykoedukation, blodtryk,
puls, vægt mm., evt. medicinopstart, 45min.)

Hvis der stilles en psykiatrisk diagnose, tilbydes behandling og opfølgning. Behandling kan bestå både af medicin, støttende samtaler og psykoedukation (viden om din sygdom), og helst en kombination af alle disse.

Derudover inddrages også snak om eventuelle støtteforanstaltninger og din fysiske tilstand.

Der tages udgangspunkt i hvad der fylder mest for dig på dette tidspunkt – angst, impulsivitet, eller måske noget helt tredje?

Bemærk: Inden denne konsultation, skal der tages EKG og blodprøver – bestilles gerne ved egen læge. Der skal foreligge svar på disse inden medicinopstart.

2300,00kr.

Efterfølgende konsultationer pr. gang (45 min.)

Ved medicinsk behandling (f.eks. for ADHD) skal der typisk påregnes 6-10 opfølgende konsultationer, udover de første 3 konsultationer, som er beskrevet ovenover. 

2300,00kr.

 

Et typisk udredningsforløb for f.eks. ADHD kommer derfor til at koste mellem 25.300 – 34.500, afhængigt af hvor
mange konsultationer der er behov for til medicinjustering.