Privatklinikken ”Psykiatri og Sundhed” har ikke overenskomst med den offentlige Sygesikring,
og du kan derfor ikke anvende henvisning fra din læge til gratis behandling.

 

 

Ydelsesnavn:

Egenbetaling:

Første konsultationer (f.eks. indledende konsultation, psykiatrisk udredning) (ca. 90 min.)

4600,00

Opfølgende konsultationer (f.eks. gennemgang af udredningen, samtale, psykoedukation, blodtryk, puls, vægt mm., medicinopstart og -justering) (ca. 45 min.)

2300,00

Halv konsultation (f.eks. opfølgning på medicinsk behandling, ca. 22 min.)

1150,00

E-konsultation/kort telefonisk konsultation (ca.  5 min.)

250,00

Henvisning (til f.eks. regionen)

500,00

Afsluttende registrering/epikrise

500,00

Udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før konsultationen 

2300,00 (svt. en enkeltkonsultation)

Der gives 10% i studierabat.

Er der behov for tolkebistand, arrangeres og betales denne af patienten.