Jeg er uddannet læge i 1994 fra Købehavns Universitet og er herefter bredt uddannet på psykiatriske  afdelinger rundt i landet, inden for de fleste psykiatriske lidelser. Jeg er specialist i ADHD/ADD, autisme og   rusmiddelafhængighed. Særligt ADD/ADHD hos kvinder og hormonernes indflydelse på symptomer på ADHD igennem kvindelivet har vakt min interesse. Derudover har jeg kompetencer inden for det affektive område (depression og bipolar lidelse), angst, OCD og personlighedsforstyrrelser.

Jeg har fokus på de psykiatriske lidelsers samspil med de legemlige lidelser, såkaldt komorbiditet, og vægter bevidsthed om fysikkens indflydelse på psyken og omvendt.

Inden jeg blev privatpraktiserende psykiater har jeg bl.a. været ansat som overlæge i Psykiatriens Hus i Silkeborg i akutteamet og Team for ADHD- og rusmiddelpsykiatri samt som overlæge på Aarhus Universitetshospital i Risskov i Team for ADHD og Autisme. Derudover som konsulent i Rusmiddelcentret i Silkeborg med fokus på substitutionsbehandling. 

Jeg er forfatter til bogen "At leve med AD(H)D som kvinde", som udkom i sommeren 2023 og som er skrevet til patienter, pårørende og behandlere. Derudover er jeg foredragsholder, underviser, og medvirker i flere podcasts og artikler om ADHD i medicinske tidsskrifter og dagspressen. Jeg holder mig løbende opdateret på den nyeste viden inden for psykiatriske lidelser ved deltagelse på eksempelvis konferencer, specialistgrupper, netværksgrupper og webinars. Jeg underviserer og superviserer sundhedsprofessionelle inden for ADHD området.