Klinikkens personale

Læge, Charlotte Jokumsen

Charlotte er speciallæge i psykiatri.